Co je to Přineste světlo světu?

„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ – Matouš 5:16

...
Chlapec pomáhá vstát jinému chlapci, který spadl při hraní fotbalu – z videa Přineste světlo světu.

Co je to Přineste světlo světu?

Kampaň #PřinesteSvětloSvětu nás vyzývá, abychom Vánoce proměnili v období služby. Je to celosvětové hnutí, které se dotýká srdcí a mění životy tím, že stejně jako Ježíš sytí hladové, utěšuje osamělé, navštěvuje nemocné a sužované a prokazuje laskavost všem. Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14.) #PřinesteSvětloSvětu je ideální způsob, jak nechat naše světlo – a Jeho světlo – zářit jasně.

Náměty na každodenní službu

Kampaň #PřinesteSvětloSvětu nás vyzývá, abychom druhým projevovali lásku stejnými způsoby, jako ji projevoval Ježíš během svého působení ve smrtelnosti. Pro měsíc prosinec jsou k dispozici konkrétní náměty na službu, aby nám pomohly během tohoto vánočního období soustředit náš život na pomáhání druhým. Chcete-li se zapojit, můžete si stáhnout kalendář s těmito náměty.

Dobročinné automaty

Prodejní automaty obvykle navštěvujeme, když chceme koupit něco pro sebe, ale dobročinné automaty #LightTheWorld Giving představují způsob, jak něco dát někomu jinému. Dobročinné automaty nabízejí snadný způsob, jak podpořit globální charitativní organizace poskytující pomoc potřebným, tím, že přispějete položkami jako jsou oblečení, brýle, léky, hygienické potřeby, invalidní vozíky, sportovní vybavení, a dokonce i hospodářská zvířata.

V roce 2019 byly prostřednictvím dobročinných automatů darovány položky v hodnotě více než 3,9 milionu dolarů. Zakoupeno bylo téměř 63 000 kuřat, 1,6 milionu porcí jídla, 955 000 dávek vakcín, více než 3 500 párů bot a více než 7 200 brýlí. Příspěvky jsou ve 100% výši předávány charitativním organizacím uvedeným na dobročinných automatech a Církev hradí veškeré poplatky za platby kreditní kartou.

Při posledním sčítání bylo možné dobročinné automaty najít na deseti místech – v osmi městech ve Spojených státech a ve dvou v jiných oblastech.

Zvláštní nedělní bohoslužby

V neděli před Štědrým dnem pořádáme zvláštní bohoslužbu zaměřenou na narození a život Ježíše Krista. Přátelé a známí, kteří nejsou naší víry, jsou vítáni každou neděli, ale jsou zvláště zváni, aby přišli a uctívali Boha s námi v tento den.

#PřinesteSvětloSvětu každý den

Každý rok během vánočního období Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vynakládá obrovské úsilí na šíření poselství a poslání kampaně #PřinesteSvětloSvětu. Můžete to však dělat po celý rok tím, že budete každý den přemýšlet, pro koho byste mohli vykonat nějaký skutek služby.

Další způsoby, jak přinést světlo světu