Vyžádejte si výtisk Knihy Mormonovy

Knihu vám osobně doručí misionáři a poskytnou vám o ní základní informace. Nebo si ji můžete číst či poslechnout on-line a my vás navštívíme virtuálně.

Křestní jméno Zadejte prosím hodnotu
Příjmení Zadejte prosím hodnotu
E-mail Zadejte prosím hodnotu
Vyberte prosím zemi Vyberte prosím zemi
Vyberte prosím zemi
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Ulice Zadejte prosím adresu
Město Zadejte prosím název města
Stát Vyberte prosím stát
Vyberte prosím stát
Číslo mobilního telefonu (pro domluvení termínu) Zadejte prosím hodnotu

Co vás motivovalo k vaší žádosti? (Zaškrtněte vše, co připadá v úvahu)

Co vás motivovalo k vaší žádosti? (Zaškrtněte vše, co připadá v úvahu) Please select an option.

Měli byste zájem zúčastnit se s námi církevního shromáždění?

Měli byste zájem zúčastnit se s námi církevního shromáždění? Please select an option.
Jsou tyto údaje v pořádku?
Jméno a e-mail
Adresa a telefon
Další informace

Beru na vědomí, že misionáři se se mnou spojí, abychom mohli číst Knihu Mormonovu a diskutovat o ní.

Beru na vědomí, že misionáři se se mnou spojí, abychom mohli číst Knihu Mormonovu a diskutovat o ní. Please select an option

Kniha Mormonova vás přivede blíže k Ježíšovi

Kniha Mormonova je podobně jako Bible starodávný záznam, který učí o Ježíšovi.

Odpovídá na základní otázky, které si klademe všichni: Existuje život po smrti? Co je smyslem života? Jak mohu nalézt štěstí a pokoj právě nyní?

Bůh nám slibuje, že pokud budeme číst Knihu Mormonovu s otevřeným srdcem a myslí, pomůže nám poznat, že je pravdivá.

Lidé z celého světa a ze všech společenských vrstev poznávají, že Kniha Mormonova nám může pomoci stát se lepšími lidmi a cítit se blíže Bohu.