Objednejte si Knihu Mormonovu zdarma

Budeme vás kontaktovat, abychom se domluvili, kdy by bylo vhodné se zastavit, podělit se o povznášející poselství a doručit vám Knihu Mormonovu.

Kniha Mormonova vás přivede blíže k Ježíšovi

Kniha Mormonova je podobně jako Bible starodávný záznam, který učí o Ježíšovi.

Odpovídá na základní otázky, které si klademe všichni: Existuje život po smrti? Co je smyslem života? Jak mohu nalézt štěstí a pokoj právě nyní?

Bůh nám slibuje, že pokud budeme číst Knihu Mormonovu s otevřeným srdcem a myslí, pomůže nám poznat, že je pravdivá.

Lidé z celého světa a ze všech společenských vrstev poznávají, že Kniha Mormonova nám může pomoci stát se lepšími lidmi a cítit se blíže Bohu.