V co věříme

Jakožto křesťané věříme, že se toho máme o Ježíšovi dozvědět co možná nejvíce. Největší štěstí v tomto životě vyplývá z toho, když následujeme Spasitele. Když se budete snažit porozumět Jeho životu a učení, pocítíte lásku, kterou k vám chová.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Ano! Rozhodně. Koneckonců slovo „mormon“ je jen přezdívka. Jsme členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V souladu s tím věříme, že Ježíš Kristus je Syn Boží, Spasitel světa, a že nás miluje více, než si dokážeme představit. Znamená to, že věříme přesně témuž, čemu věří každá jiná křesťanská církev? Ne. Ale rozhodně se považujeme za oddané následovníky Ježíše Krista.

Jakožto členové Církve Ježíše Krista jsme se rozhodli pivo nepít, protože věříme v inspirovaný zdravotní zákon, který nás vybízí, abychom o své tělo pečovali. Tento zákon do značné míry obsahuje všeobecně uznávané rozumné zásady. Žádné drogy. Žádný alkohol. Žádný tabák. Kromě toho také říká, že nemáme pít kávu ani čaj. Nevíme přesně proč, ale věříme, že tyto pokyny pocházejí od Boha, a tak se všem těmto látkám vyhýbáme.

Ano. Rozhodně ano. Je to slovo Boží, posvátná kniha písma a povinná četba pro dosažení šťastného života. Kromě Bible nacházíme inspiraci i v dalších knihách písem, která jsou pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů specifická. Společně nás učí důležitým pravdám týkajícím se Ježíše Krista.

To záleží na okolnostech. Chrámy jsou otevřené pouze členům Církve, kteří se připravili na to, aby toho z návštěvy chrámu načerpali co nejvíce. Když jsou ale chrámy postaveny, a také při jiných zvláštních příležitostech, konají se dny otevřených dveří pro veřejnost, aby si lidé mohli vnitřek chrámu prohlédnout. Mnohé chrámy mají také návštěvnická střediska a okolní pozemek, které jsou otevřeny komukoli.

Svatá Trojice je označení, které mnohé křesťanské církve používají ve snaze popsat Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Svatí posledních dnů rozhodně věří ve všechny tyto tři bytosti, ale nevěříme, že se jedná o jednu a tutéž osobu. Jsme přesvědčeni, že jsou sjednoceni v záměru. Jejich záměrem je pomoci nám dosáhnout opravdové radosti v tomto životě i v životě, který teprve přijde (a ve který také věříme).