Jak přijít blíže Bohu

Bůh existuje. Zná vás a miluje vás. Můžete si s Ním utvořit bližší vztah skrze víru, modlitbu a četbu písem. Ve snaze poznat Boha blíže vám pomůže Svatý Duch.

Objevte, co s vámi Bůh zamýšlí
Setkejte se s misionáři

Časté otázky

Lidé mají ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – mnoho otázek. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.