Síla modlitby

Bůh je váš milující Otec v nebi. Jako Jeho dítě se můžete modlit a žádat Ho o pomoc a radu. Můžete tak využít Boží moc, abyste s její pomocí našli řešení problémů ve svém životě.

Zkušenosti s modlitbou z reálného života

Dva způsoby, jak modlitbu učinit ještě účinnější

1. Požádejte o pomoc

Misionáři jsou připraveni naučit vás, jak se modlit a jak rozpoznat odpovědi, které vám na vaše modlitby dává Bůh.

2. Podívejte se do písem

Kniha Mormonova, podobně jako Bible, učí o Bohu, modlitbě a Ježíši Kristu. Když budete číst Knihu Mormonovu, zjistíte, jak posílit svou víru, abyste mohli získat přístup k Boží moci.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat
Předchozí článek
Jak se modlit