Setkejte se s misionáři on-line nebo osobně

Promluvte si s misionáři, abyste nalezli útěchu. Můžeme s vámi číst písma a pomoci vám nalézt pokoj prostřednictvím modlitby.

Křestní jméno
Zadejte prosím hodnotu
Příjmení
Zadejte prosím hodnotu
E-mail
Zadejte prosím hodnotu

Jak mi mohou misionáři pomoci?

Každý z nás může mít hluboce osobní vztah s Bohem, ale všichni občas potřebujeme pomoci rozpoznat, co nám Bůh říká. Bez ohledu na to, kde se na své duchovní cestě nacházíte, misionáři učí o zásadách a myšlenkách z evangelia, které vám mohou na vaší cestě pomáhat. Považujte je za „duchovní poradce“, kteří vám mohou pomoci v těchto ohledech:

  • Pomohou vám cítit se blíže Bohu.
  • Ukáží vám, jak se modlit a jak přijímat odpovědi od Boha.
  • Pomohou vám najít odpovědi na vaše otázky týkající se duchovních věcí.
  • Budou vás učit o Spasiteli Ježíši Kristu a o Jeho evangeliu.
  • Pomohou vám porozumět písmům.
  • Poskytnou vám oporu a pomoc při vašich osobních těžkostech.
  • Budou vás podporovat, abyste kráčeli dál – směrem k pokání, víře a křtu.
  • Seznámí vás se společenstvím podobně smýšlejících věřících, kteří vás budou moci dál podporovat při vašem duchovním putování.

Co od návštěvy misionářů očekávat?

Misionáři se vás zeptají, zda mohou návštěvu začít modlitbou. Pokud se na to budete cítit, mohou vás dokonce požádat, abyste modlitbu pronesli vy. Cílem je přizvat do společného rozhovoru Ducha Svatého.

Pravděpodobně věnují několik minut tomu, aby se seznámili s vámi a s vašimi zájmy. Misionáři mají kompletní prezentaci, kterou vám mohou předat, ale budou se snažit své poselství přizpůsobit přímo vám a vaší životní situaci. Budou s vámi číst verše z Bible a z Knihy Mormonovy. Také vás požádají, abyste se v modlitbě zeptali, zda je to, čemu vás učí, pravdivé.

Budete-li si to přát, misionáři si s vámi domluví další návštěvu. Během dalších setkání vás budou dál učit o Ježíši Kristu a o Jeho znovuzřízené Církvi a budou odpovídat na jakékoli otázky, které budete mít. Jejich prezentace zahrnují poselství o Božím plánu určeném pro naše štěstí, o Ježíšově oběti za nás, o víře, pokání, křtu, Duchu Svatém a dodržování Božích přikázání. Budou vás dál vybízet, abyste se modlili, četli Knihu Mormonovu, chodili na církevní shromáždění, a dokonce abyste se dali pokřtít. Pamatujte, že misionáři vás budou učit vaším tempem a budou respektovat vaše časové možnosti a vaše přání se s nimi znovu setkat, či nikoli.