Najděte církevní budovu ve svém okolí

Jak vypadají církevní bohoslužby?

Scházíme se každou neděli, abychom zpívali náboženské písně, poslouchali kázání a učili se navzájem o Spasiteli. Shromáždění nás nabíjí po duchovní stránce a nabízí dokonalou příležitost, jak se v životě zaměřovat na Ježíše. Všichni návštěvníci jsou vítáni, aby se účastnili našich křesťanských bohoslužeb a uctívali Boha s námi.

Časy církevních bohoslužeb se v jednotlivých kongregacích liší. Vždy však můžete počítat s jedním hlavním shromážděním určeným pro všechny a s různými třídami rozdělenými podle věkových skupin nebo organizací.