Skutečně Bůh existuje?

Ano. A zná vás a miluje vás.

Bůh je Otec nás všech. Zná a miluje každé své dítě čistou otcovskou láskou. Vzhledem k tomu, že Bůh žije v nebi, často Ho nazýváme Nebeským Otcem. V Jeho očích jsme všichni rovnocenní a zasluhujeme si lásku a štěstí. Bůh zná každého z nás osobně a rozumí nám. Zná naše silné stránky, naše slabosti, naše naděje a přání i naše obavy. Náš milující Nebeský Otec je trpělivý, soucitný a chápavý. Bez ohledu na to, kdo jsme nebo co jsme udělali, Bůh si přeje, abychom se na Něj obraceli, aby nám na naší cestě mohl pomáhat. Zatímco nám bude pomáhat růst, začneme chápat a pociťovat opravdovou radost.

I vy můžete Boha poznat

Bůh každého z nás zná a my můžeme znát Boha. Ježíš řekl: „Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17:3.)

Ježíš učil, že Bůh, náš Nebeský Otec, je nám nablízku, když se na Něho obracíme. Když si s Bohem vytvoříme vztah, budeme moci začít využívat Jeho moc k tomu, aby nám v životě pomáhala zvládat naše těžkosti. Naši cestu za poznáním Boha můžeme začít tím, že se k Němu budeme modlit a že budeme číst Jeho slova.

Bůh a Kniha Mormonova

Stejně jako Bible je i Kniha Mormonova slovo Boží. Máme ji proto, aby nám pomohla dozvědět se o Bohu více. Když Ho poznáte, váš život se změní. Vše začíná modlitbou a četbou Jeho slov.

Kniha Mormonova vás naučí třem důležitým věcem

1. Bůh vás miluje. Jste Jeho dítě a On je vám vždy nablízku.

2. Váš život má konkrétní účel. Jakmile začnete tento účel poznávat, naplní vás naděje a štěstí.

3. Ježíš žil a zemřel pro každého z nás. Když se budeme řídit Jeho učením, budeme se moci jednou vrátit k Bohu a opět s Ním žít.

Boha díky Knize Mormonově už našly miliony lidí

Zde jsou dva příběhy.

Příběh Shaquilla

Shaq vyrůstal v Georgii a stal se profesionálním běžcem. Přestože byl vychováván v baptistické domácnosti, Boha našel skrze Knihu Mormonovu.

Příběh Daisy

Daisy znala členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ale nevěděla, v co věří. Poté, co mluvila s misionáři on-line, získala nové pochopení Boha a svého účelu v životě.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat
Předchozí článek
Svatý Duch