Tři způsoby, jak můžete navázat vztah s Bohem

Bůh je náš milující Otec a je možné s Ním navázat pevný a hodnotný vztah. Vztah s Bohem můžete navázat a posilovat tím, že budete každý den dělat tyto tři prosté věci:

1. Studujte slovo Boží

Ježíš řekl: „Učte se ode mne … a naleznete odpočinutí dušem svým.“ (Matouš 11:29.)

Bůh je náš milující Otec a přeje si mít dobré vztahy se svými dětmi. První z věcí, kterou můžeme dělat, abychom se dozvěděli o Bohu, je číst si o Něm. Stejně jako Bible je i Kniha Mormonova slovo Boží. Pomohla již milionům lidí najít Boha a pocítit Jeho lásku.

2. Modlete se k Bohu

Bůh miluje své děti a přeje si, aby si s Ním povídaly. Jako Jeho dítě můžete Boha požádat o pomoc a radu. Moc si přeje vám požehnat a pomoci vám najít štěstí. Ježíš slíbil: „Všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.“ (Matouš 21:22.) Naučit se modlit s vírou a rozpoznávat Boží odpovědi se může ze začátku zdát obtížné, ale je to možné. Chatujte online s misionáři nebo si s nimi promluvte osobně, abyste zjistili, jak se modlit a jak rozpoznat odpověď od Boha.

3. Následujte Ježíše Krista

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6.) Důležitou součástí vytváření našeho vztahu s Bohem je dozvědět se více o Ježíšovi a o Jeho učení. To, čemu učil, si můžeme přečíst v Bibli a v Knize Mormonově. Když podle Jeho učení budeme žít, poznáme Ježíše i Nebeského Otce.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat
Předchozí článek
Boží láska