Ježíšova církev byla znovuzřízena

Bůh a Ježíš v roce 1820 povolali nového proroka, aby znovuzřídil pravou církev. Jmenoval se Joseph Smith.

Joseph Smith vyrůstal jako skromný farmářský chlapec v Palmyře ve státě New York ve Spojených státech. V této oblasti se o získání obrácených snažilo mnoho církví a kazatelů. Joseph byl zmaten ohledně toho, do které církve má vstoupit, protože každá učila něčemu jinému. Narazil v Bibli na verš, který nabádal k tomu, abychom se ptali Boha, máme-li nějakou otázku, a On nám na ni odpoví.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat

Joseph se rozhodl, že se pomodlí. Šel na tiché místo v lese, kde poklekl a pokorně se v modlitbě otázal Boha, ke které církvi se má přidat. Bůh a Ježíš k němu přišli ve vidění. Joseph tuto posvátnou zkušenost později popsal těmito slovy:

„Spatřil [jsem] sloup světla přesně nad svou hlavou, převyšující jas slunce, který ponenáhlu sestupoval, dokud nespočinul na mně. … Když světlo spočinulo na mně, spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. Slyš Jej!“ (Joseph Smith–Životopis 1:16–17.)

Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus řekli Josephovi, aby nevstupoval do žádné ze stávajících církví. Řekli mu, že Ježíš skrze něj časem znovuzřídí svou původní církev. Joseph Smith se stane prorokem, tak jako bibličtí proroci v dávných dobách. Časem obdržel nezbytnou pravomoc kněžství, která byla po dlouhou dobu ztracena, a s ní také pravomoc křtít, uzdravovat nemocné a povolávat apoštoly a další vedoucí. Znovuzřízená církev byla oficiálně zorganizována 6. dubna 1830.

Úloha Knihy Mormonovy v procesu znovuzřízení Ježíšovy církve

Když Ježíš znovu založil svou církev, vynesl na světlo starodávný záznam, který Joseph Smith přeložil. Je znám jako Kniha Mormonova – další svědectví o Ježíši Kristu. Tento záznam dosvědčuje a objasňuje to, čemu učí Bible, a pomáhá nám mít učení Ježíše Krista v ryzí a správné podobě. Sami můžete zjistit, že Kniha Mormonova je, podobně jako Bible, slovo Boží – tím, že ji budete číst a budete se modlit, abyste zjistili, zda je pravdivá. Pokud vám Bůh odpoví, že je pravdivá, budete také vědět, že Joseph Smith byl opravdu prorokem a že jste našli Ježíšovu pravou církev.

Zjistěte více o znovuzřízené Církvi Ježíše Krista
Setkejte se s misionáři

Ježíš Kristus vede svou církev i v dnešní době

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je znovuzřízenou Církví Ježíše Krista. Ježíš stojí v čele své církve a aktivně nás prostřednictvím novodobého proroka vede k Bohu.

Přijďte s námi uctívat Spasitele Ježíše Krista! Prospěje vám, když budete studovat Jeho učení ve svatých písmech a poslechnete si, co řekl prorokům a apoštolům v dnešní době. Když se v Pánově církvi zapojíte do služby druhým, budete pociťovat Boží lásku.

Na shromáždění je vítán každý
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.