Co jsou misionáři zač?

Misionáři jsou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří opustí svůj domov na 18 měsíců až dva roky, aby sloužili ostatním a dělili se o evangelium.

Přicházejí z celého světa. Buď se jedná o mladé dospělé, nebo o manželské páry v důchodu. Ale ať už jsou jakkoli mladí či staří, jejich pohnutky jsou upřímné – opouštějí svůj domov a rodinu až na dva roky, aby dělali to, čemu Ježíš učil své apoštoly:

Docela normální lidé… většinou

Misionáři jsou obyčejní lidé jako my všichni. Než odešli na misii, byli to studenti, zaměstnanci, atleti, knihomolové, hudebníci… Prostě kdokoli. Po své službě se vrátí domů, aby dokončili vysokou školu, pracovali, založili a vychovávali rodinu a vedli vcelku normální život.

Přicházejí zpravidla ve dvou

Nejčastěji potkáte misionáře ve dvojicích, což pomáhá zajistit jejich bezpečí, ale také to následuje vzor, který Ježíš pro své posly stanovil:

Ať už jdou kamkoli, každého misionáře vždy doprovází společník, což pomáhá zajistit jejich bezpečí, ale také jim to pomáhá soustředit se na jedinou věc: pomáhat ostatním přijít blíže Bohu.

Požádejte o návštěvu misionářů
Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zodpověděli vaše duchovní otázky a pomohli vám přijít blíže ke Kristu.
Nechte si Knihu Mormonovu doručit k vám domů

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Každý člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů má povinnost sdílet evangelium; avšak služba na misii na plný úvazek je volba. Mladí lidé jsou obzvlášť povzbuzováni, aby sloužili na misii, protože je to skvělá příležitost k učení se, službě a růstu.

Ne. Mnozí misionáři si ve skutečnosti během misie sami platí náklady na obživu a bydlení. Často si na to šetří mnoho let dopředu. Někdy finanční oběť přinesou i rodiny, aby misionáře pomohly vyslat.

Ne. „Starší“ není jméno, ale titul pro misionáře. Misionářky jsou podobně oslovovány jako „sestra“, za čímž následuje jejich příjmení. „Starší“ a „sestra“ jsou oslovení projevující úctu a čest.

Nikoli. Inspirovaní církevní vedoucí každému misionáři přidělují konkrétní oblast, kde bude sloužit. Někteří zůstanou ve své rodné zemi a jiní půjdou do zahraničí, ale všichni misionáři slouží s vědomím toho, že jejich povolání přišlo od Boha.

Podle toho, o jaký den jde, potkáte misionáře na návštěvách, při dobrovolné službě v obci, jak učí o Bohu, nebo při jiných činnostech. Vždycky si najdou čas, aby vám pomohli.

Práce ve dvojicích pomáhá misionáře chránit. Řídí se to také vzorem, který stanovil Ježíš: „A svolav k sobě těch dvanácte, počal je posílati po dvou a dvou.“ (Marek 6:7.)

Po celém světě má Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů více než 65 000 misionářů na plný úvazek. Misionáři se pravděpodobně nacházejí i ve vaší oblasti.

Prozkoumejte další témata

Následování Ježíše Krista

Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš je Spasitel světa. Když Ho následujeme, nacházíme v životě větší pokoj a štěstí.

Jak se modlit

Modlitba je jednodušší, než si možná myslíte. Bůh je náš milující Otec v nebi a přeje si, abychom s Ním mluvili.

Zásady evangelia

Základními zásadami evangelia jsou víra, pokání, křest a přijetí Svatého Ducha.

Co je to Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu.

Nedělní bohoslužby

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Jak se můžete stát členem?

Je mnoho možností, jak se lidé mohou seznámit s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Můžete navštívit církevní shromáždění, zeptat se svých přátel, kteří jsou členy Církve, čemu věří, nebo se setkat s našimi misionáři. Poté, co se s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů seznámíte a budete se chtít stát jejím členem, můžete se rozhodnout dát se pokřtít.

Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Co se stalo s Ježíšovou církví?

Když byl Ježíš na zemi, založil svou církev. Tatáž církev existuje i dnes.

Jak vypadá naše církevní společenství?

Církev není jen místem, kde uctíváme Boha, ale také místem, kde Mu sloužíme. A jedním z nejlepších způsobů, jak Mu sloužit, je starat se o lidi kolem sebe.

Budování pevné rodiny

Vychovávat rodinu je nesmírně obohacující, ale může to být obtížné – zvláště v dnešním světě. Zjistěte, jak můžete posilovat svou rodinu a udržet ji zaměřenou na Boha.