Co jsou misionáři zač?

Misionáři jsou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří opustí svůj domov na 18 měsíců až dva roky, aby sloužili ostatním a dělili se o evangelium.

Přicházejí z celého světa. Buď se jedná o mladé dospělé, nebo o manželské páry v důchodu. Ale ať už jsou jakkoli mladí či staří, jejich pohnutky jsou upřímné – opouštějí svůj domov a rodinu až na dva roky, aby dělali to, čemu Ježíš učil své apoštoly:

Docela normální lidé… většinou

Misionáři jsou obyčejní lidé jako my všichni. Než odešli na misii, byli to studenti, zaměstnanci, atleti, knihomolové, hudebníci… Prostě kdokoli. Po své službě se vrátí domů, aby dokončili vysokou školu, pracovali, založili a vychovávali rodinu a vedli vcelku normální život.

Přicházejí zpravidla ve dvou

Nejčastěji potkáte misionáře ve dvojicích, což pomáhá zajistit jejich bezpečí, ale také to následuje vzor, který Ježíš pro své posly stanovil:

Ať už jdou kamkoli, každého misionáře vždy doprovází společník, což pomáhá zajistit jejich bezpečí, ale také jim to pomáhá soustředit se na jedinou věc: pomáhat ostatním přijít blíže Bohu.

Požádejte o návštěvu misionářů
Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zodpověděli vaše duchovní otázky a pomohli vám přijít blíže ke Kristu.
Setkejte se s misionáři
Nechte si Knihu Mormonovu doručit k vám domů
Vyžádejte si výtisk knihy zdarma

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Prozkoumejte další témata

Následování Ježíše Krista

Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš je Spasitel světa. Když Ho následujeme, nacházíme v životě větší pokoj a štěstí.

Jak se modlit

Modlitba je jednodušší, než si možná myslíte. Bůh je náš milující Otec v nebi a přeje si, abychom s Ním mluvili.

Zásady evangelia

Základními zásadami evangelia jsou víra, pokání, křest a přijetí Svatého Ducha.

Co je to Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu.

Nedělní bohoslužby

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Jak se můžete stát členem?

Je mnoho možností, jak se lidé mohou seznámit s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Můžete navštívit církevní shromáždění, zeptat se svých přátel, kteří jsou členy Církve, čemu věří, nebo se setkat s našimi misionáři. Poté, co se s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů seznámíte a budete se chtít stát jejím členem, můžete se rozhodnout dát se pokřtít.

Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Co se stalo s Ježíšovou církví?

Když byl Ježíš na zemi, založil svou církev. Tatáž církev existuje i dnes.

Jak vypadá naše církevní společenství?

Církev není jen místem, kde uctíváme Boha, ale také místem, kde Mu sloužíme. A jedním z nejlepších způsobů, jak Mu sloužit, je starat se o lidi kolem sebe.

Budování pevné rodiny

Vychovávat rodinu je nesmírně obohacující, ale může to být obtížné – zvláště v dnešním světě. Zjistěte, jak můžete posilovat svou rodinu a udržet ji zaměřenou na Boha.