Jak mi mohou misionáři pomoci?

I když můžete mít hluboce osobní vztah s Bohem, někdy každý z nás potřebuje trochu pomoci rozpoznat, co nám Bůh říká. Bez ohledu na to, kde se na své duchovní cestě nacházíte, misionáři učí o zásadách a myšlenkách z evangelia, které vám mohou na vaší cestě pomáhat. Považujte je za duchovní poradce, kteří vám mohou pomoci v těchto ohledech:

  • Pomohou vám cítit se blíže Bohu
  • Ukáží vám, jak se modlit a jak přijímat odpovědi od Boha
  • Pomohou vám najít odpovědi na vaše otázky týkající se duchovních věcí
  • Budou vás učit o Spasiteli Ježíši Kristu a o Jeho evangeliu
  • Pomohou vám porozumět písmům
  • Poskytnou vám oporu a pomoc při vašich osobních těžkostech
  • Budou vás podporovat, abyste kráčeli dál – směrem k pokání, víře a křtu
  • Seznámí vás se společenstvím podobně smýšlejících věřících, kteří vás budou moci dál podporovat při vašem duchovním putování
Požádejte o návštěvu misionářů
Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zodpověděli vaše duchovní otázky a pomohli vám přijít blíže ke Kristu.
Setkejte se s misionáři

Prozkoumejte další témata

Budování pevné rodiny

Vychovávat rodinu je nesmírně obohacující, ale může to být obtížné – zvláště v dnešním světě. Zjistěte, jak můžete posilovat svou rodinu a udržet ji zaměřenou na Boha.

Jak vypadá naše církevní společenství?

Církev není jen místem, kde uctíváme Boha, ale také místem, kde Mu sloužíme. A jedním z nejlepších způsobů, jak Mu sloužit, je starat se o lidi kolem sebe.

Jak vypadají církevní bohoslužby?

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Jak se můžete stát členem?

Je mnoho možností, jak se lidé mohou seznámit s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Můžete navštívit církevní shromáždění, zeptat se svých přátel, kteří jsou členy Církve, čemu věří, nebo se setkat s našimi misionáři. Poté, co se s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů seznámíte a budete se chtít stát jejím členem, můžete se rozhodnout dát se pokřtít.

Jak se modlit

Modlitba je jednodušší, než si možná myslíte. Bůh je náš milující Otec v nebi a přeje si, abychom s Ním mluvili.

Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Co se stalo s Ježíšovou církví?

Když byl Ježíš na zemi, založil svou církev. Tatáž církev existuje i dnes.