Jak se mohu stát členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Je mnoho možností, jak se lidé mohou seznámit s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Můžete navštívit církevní shromáždění, zeptat se svých přátel, kteří jsou členy Církve, čemu věří, nebo se setkat s našimi misionáři. Poté, co se s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů seznámíte a budete se chtít stát jejím členem, můžete se rozhodnout dát se pokřtít.

Přijďte na shromáždění – všichni jsou vítáni!

K tomu, abyste se mohli zúčastnit bohoslužby, nemusíte být členem. Návštěvníci jsou vždy vítáni. Naše nedělní bohoslužby zahrnují přijímání svátosti (neboli svaté přijímání) a účast na Nedělní škole nebo výuce v rámci jiných církevních tříd.

Přijďte navštívit církevní bohoslužbu. Všichni návštěvníci jsou vítáni.
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Setkejte se s misionáři

Setkání s misionáři, ať už osobní nebo on-line, je jednou z nejefektivnějších možností, jak se seznámit s naší vírou. Misionáři se s vámi podělí o krátká poselství o Ježíšovi, o plánu, který pro vás Bůh má, a o tom, jak můžete posilovat svou rodinu. Mohou zodpovědět vaše otázky ohledně Církve a toho, jak se stát jejím členem. Setkání s misionáři neznamená, že jste se rozhodli do Církve vstoupit. Je to zkrátka možnost, jak se o ní dozvědět něco více.

Rádi se s vámi setkáme
Setkejte se s misionáři

Dejte se pokřtít

Jak poznáte, zda se chcete dát pokřtít? Poznáte to tak, že získáte pocit ujištění a pokoje ohledně toho, že to, čemu jste se naučili, je pravda. Říkáme tomu svědectví. Když získáte svědectví o Ježíšovi a o Jeho evangeliu, můžete se řídit Jeho příkladem tím, že se  dáte pokřtít. Jan Křtitel pokřtil Ježíše ponořením v řece Jordán. (Viz Matouš 3:13–17.) Ježíš učil: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.“ (Jan 3:5.) Může vás pokřtít buď nějaký misionář, nebo někdo, koho jste poznali na shromáždění.