Církevní žargon 101

Možná jste zaslechli několik slov či akronymů, kterým jste nerozuměli. To je proto, že během let se pro nás spousta našich zvláštních výrazů stala samozřejmostí – ale pro vás mohou být zcela neznámé. Níže uvádíme několik těchto výrazů a jejich definic. Kolik z nich jste už slyšeli?

Mormon

Název „mormonská církev“ je přezdívka, kterou lidé dali Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, protože používáme Knihu Mormonovu. Oficiální název Církve zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Celé jméno Církve používáme, kdykoli je to možné, jako připomínku toho, že Kristus stojí v jejím středu.

SPD

Toto jste možná uhodli. SPD je zkratka pro „Svatý posledních dnů“ a označuje člena Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. „Církev SPD“ je další přezdívka, které se snažíme vyvarovat.

Sbor

Sbor je lokální kongregace. Je to skupina členů Církve, kteří žijí v určité geografické oblasti. Sbor se většinou skládá z několika set členů a předsedá mu církevní vedoucí, kterému se říká biskup a který slouží jako dobrovolník. Také máme odbočky. Odbočky jsou výrazně menší kongregace v oblastech s menším počtem členů Církve.

Kůl

Kůl je také geografická jednotka Církve a tvoří ho několik sborů a odboček, podobně jako katolické diecéze. Tyto sbory a odbočky mívají společná shromáždění neboli konference v tzv. středisku kůlu, což je větší sborový dům.

Postní neděle

První neděli každého měsíce drží členové Církve půst, což znamená, že dobrovolně nejedí a nepijí po dobu dvou jídel, a to z toho důvodu, aby jim to pomohlo přilnout blíže k Bohu. Církev povzbuzuje členy, aby peníze, které by bývali utratili za jídlo, darovali jako oběť na pomoc chudým.

Primárky

Toto je název dětské organizace naší Církve, kam patří děti ve věku 3–11 let. Děti z Primárek tu a tam zpívají jako skupina na shromáždění svátosti a účastní se dalších skupinových činností.

Sluneční paprsek

Pokud někdo označí tříleté dítě za sluneční paprsek, nemusí to nutně být z toho důvodu, že je celé usměvavé a rozzářené (i když možná je). Jde o jméno třídy, do které tyto malé děti v Primárkách chodí. Tento výraz vychází z písně „Ježíš by chtěl, abych zářil“, ve které se zpívá o slunci a slunečních paprscích.

RSS

RSS je zkratka pro vybídnutí: „Rozhodni se správně“. Je to motto, které se učí malé děti z Primárek. Děti rovněž dostávají prstýnek s nápisem RSS jako připomínku toho, že se mají rozhodovat správně. Také to je jméno jedné z několika tříd, do kterých děti ve věku Primárek chodí (RSS 4 – RSS 8, pro děti od čtyř do osmi let). Prstýnky nebo náramky s těmito třemi významnými písmeny často nosí i dospívající a dospělí.

Fireside

Neberte si s sebou buřty a ani na církevním „povídání u krbu“ neočekávejte opravdový oheň. Fireside je označení pro mimořádné setkání v neděli večer, kde zpravidla promlouvá nějaký host a podává se občerstvení.

RDV

RDV je zkratka pro „rodinný domácí večer“ – večer jednou v týdnu, kdy jsou členové rodiny povzbuzováni, aby se shromáždili doma (často v pondělí večer) a trávili čas spolu, učili se o Ježíšovi a věnovali se nějakým zábavným činnostem.

Přijďte a buďte součástí naší církevní rodiny
Najděte církevní budovu ve svém okolí