Seznamte se s misionáři

Viděli jste je na ulici. Zaklepali na vaše dveře. Po celém světě je více než 65 000 misionářů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří slouží na plný úvazek. Ale co jsou zač? Co je vlastně inspiruje k tomu, aby strávili až dva roky tím, že budou s lidmi mluvit o Ježíšovi? Ale především, čím mohou pomoci vám?

Požádejte o návštěvu misionářů
Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zodpověděli vaše duchovní otázky a pomohli vám přijít blíže ke Kristu.
Setkejte se s misionáři

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Misionáři přicházejí z celého světa. Všichni muži a ženy, kteří splňují stanovené požadavky, jsou zváni ke službě jako misionáři na plný úvazek, bez ohledu na to, kde žijí.

Nikoli. Služba na misii není od žádného člena vyžadována. Věříme, že misie je pro členy příležitostí k tomu, aby se učili, aby sloužili a aby se rozvíjeli, takže ji doporučujeme, ale nikdy ji nevyžadujeme.

Ne. Mnozí misionáři si ve skutečnosti sami platí náklady na obživu a bydlení. Misionáři a jejich rodiny často šetří na misii mnoho let.

Nikoli. „Elder“ ve skutečnosti není jméno, ale titul. Do češtiny se překládá jako „Starší“. Misionáři tedy mají na jmenovce „Elder“ nebo „Starší“, a poté své příjmení, a misionářky mají na jmenovce „Sister“ nebo „Sestra“ a poté své příjmení. Oslovujeme je „Starší“ nebo „Sestro“, abychom jim, jakožto Božím služebníkům, projevili úctu.

Nikoli. Inspirovaní církevní vedoucí každému misionáři přidělují konkrétní oblast, kde bude sloužit. Někteří zůstanou ve své rodné zemi a jiní půjdou do zahraničí, ale všichni misionáři slouží s vědomím toho, že jejich povolání přišlo od Boha.

Podle toho, o jaký den jde, potkáte misionáře na návštěvách, při dobrovolné službě v obci, jak učí o Bohu, nebo při jiných činnostech. Vždycky si najdou čas, aby vám pomohli.

Práce ve dvojicích pomáhá misionáře chránit. Řídí se to také vzorem, který stanovil Ježíš: „A svolav k sobě těch dvanácte, počal je posílati po dvou a dvou.“ (Marek 6:7.)

Po celém světě má Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů více než 65 000 misionářů na plný úvazek. Misionáři se pravděpodobně nacházejí i ve vaší oblasti.