Co můžete očekávat od lekce s misionáři?

Pomodlí se s vámi

Zeptají se, zda by mohli začít modlitbou. Pokud se na to budete cítit, mohou vás dokonce požádat, abyste modlitbu pronesli vy. Cílem je přizvat do společného rozhovoru Ducha Svatého.

Budou s vámi číst

Budou číst z Bible. A také vám představí Knihu Mormonovu. Jako další kniha, jež učí o Ježíšovi, je Kniha Mormonova dokonalým společníkem Bible a může vám pomoci zlepšit váš vztah s Bohem. Misionáři vám dají Knihu Mormonovu zdarma a vyzvou vás, abyste si v ní četli a abyste se pomodlili o to, zda je pravdivá.

Pokud se odhodláte tento malý experiment provést, jsme si jisti, že na svou modlitbu získáte odpověď.

Požádejte o návštěvu misionářů
Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám zodpověděli vaše duchovní otázky a pomohli vám přijít blíže ke Kristu.
Setkejte se s misionáři

Zodpoví vaše dotazy

Až si budete povídat s misionáři a budete jim klást otázky, získáte na své otázky odpovědi. Misionáři si s vámi naplánují další schůzku, abyste spolu mohli hovořit o dalších tématech. Během následující návštěvy vás naučí více o Bibli, Knize Mormonově, víře, pokání a o dalších klíčových bodech evangelia Ježíše Krista. Především však budou brát ohled na vaše časové možnosti a na to, zda se s nimi ještě budete chtít setkat, či nikoli.

Pokud vás toto zaujalo nebo máte dojem, že by vám to mohlo pomoci, doporučujeme vám, abyste požádali o nezávaznou návštěvu misionářů. Za tyto návštěvy se nic neplatí.

Dovolte nám, abychom vám pomohli posílit váš vztah s Ježíšem Kristem
Naplánujte si návštěvu

Prozkoumejte další témata

Jak se modlit

Modlitba je jednodušší, než si možná myslíte. Bůh je náš milující Otec v nebi a přeje si, abychom s Ním mluvili.

Co je to Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu.

Jak vypadá naše církevní společenství?

Církev není jen místem, kde uctíváme Boha, ale také místem, kde Mu sloužíme. A jedním z nejlepších způsobů, jak Mu sloužit, je starat se o lidi kolem sebe.

Jak vypadají církevní bohoslužby?

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Jak se můžete stát členem?

Je mnoho možností, jak se lidé mohou seznámit s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Můžete navštívit církevní shromáždění, zeptat se svých přátel, kteří jsou členy Církve, čemu věří, nebo se setkat s našimi misionáři. Poté, co se s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů seznámíte a budete se chtít stát jejím členem, můžete se rozhodnout dát se pokřtít.

Budování pevné rodiny

Vychovávat rodinu je nesmírně obohacující, ale může to být obtížné – zvláště v dnešním světě. Zjistěte, jak můžete posilovat svou rodinu a udržet ji zaměřenou na Boha.

Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Co se stalo s Ježíšovou církví?

Když byl Ježíš na zemi, založil svou církev. Tatáž církev existuje i dnes.