Jak vypadá naše církevní společenství?

Církev není jen místem, kde uctíváme Boha, ale také místem, kde Mu sloužíme. A jedním z nejlepších způsobů, jak Mu sloužit, je starat se o lidi kolem sebe. To může znamenat, že někomu potřebnému přineseme teplé jídlo nebo že mu jen budeme dobrým přítelem. Členové Církve ve své kongregaci také dobrovolně plní konkrétní úlohy, jako je například výuka Nedělní školy, hra na klavír, organizace činností a akcí nebo zapojení se do misionářské práce.

Naše kongregace, nazývané sbory nebo odbočky, se skládají ze členů Církve žijících v blízkém okolí. Členové vašeho sboru se do značné míry mohou stát něčím, jako je širší rodina. Možná jste dokonce slyšeli, že členové naší Církve se vzájemně oslovují „bratře“ nebo „sestro“.

Péče o druhé

Program nazvaný pastýřská služba nám pomáhá zajistit, aby všichni členové Církve měli nějakého přítele, na kterého se mohou spolehnout, když se ocitnou v nouzi. Dospělí a mládež jsou žádáni, aby se přátelili s určitými jednotlivci a rodinami a starali se o ně. Pastýřská služba nám pomáhá řídit se Ježíšovým příkladem toho, jak máme své bližní milovat jako sami sebe. Vzájemně se navštěvujeme, modlíme se jeden za druhého, vzájemně si sloužíme a utěšujeme se.

Čas s rodinou

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si vzhledem k tomu, že rodina je velmi důležitá, vyhrazují pro rodinu jeden večer v týdnu, kterému se běžně říká rodinný domácí večer. Tráví společně čas, učí se evangeliu, jedí dobroty a užívají si společnou zábavu.

Přijďte a buďte součástí naší církevní rodiny
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů také poskytuje výuku a různé programy, aby každému členovi pomohla žít šťastnějším a více naplňujícím životem.

Skupina žen

Skupina žen se nazývá Pomocné sdružení. Ačkoli jste o něm možná nikdy neslyšeli, je to jedna z největších ženských organizací na světě. Je to společenství sester, které se zavázaly pomáhat lidem v nouzi, rozvíjet víru a posilovat rodiny. Pomocné sdružení pořádá během roku různé společenské činnosti a akce a projekty služby. Přidejte se!

Skupina mužů

Skupina mužů se nazývá kvorum starších. Je součástí shromáždění a muži se v rámci tohoto kvora společně scházejí na lekcích zaměřených na upevňování víry. Jedna z jejich hlavních zodpovědností je služba; starají se o vdovy, pomáhají na zahradě, nebo dokonce stěhují nábytek. Často organizují společenské činnosti a akce, jako je grilování nebo sportovní utkání.

Skupiny mládeže

Mladí muži a mladé ženy ve věku 12–17 let mají během shromáždění výuku v rámci vlastní třídy Nedělní školy. Jeden večer v týdnu se scházejí při činnostech, jako jsou například vycházky do přírody, sportovní utkání, projekty služby a lekce zaměřené na dovednosti důležité pro život. Několikrát do roka mají také taneční večery.

Třídy pro děti

Děti ve věku 3–11 let navštěvují třídu Nedělní školy, které se říká Primárky. Děti z Primárek v neděli zpívají písně, účastní se zábavných výukových činností a mají lekce o Ježíšovi a Jeho učení.

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Prozkoumejte další témata

Budování pevné rodiny

Bůh stvořil rodiny, abychom mohli najít štěstí, učit se v láskyplném prostředí a připravovat se na věčný život.

Následování Ježíše Krista

Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš je Spasitel světa. Když Ho následujeme, nacházíme v životě větší pokoj a štěstí.

Církev Ježíše Krista

Když žil Ježíš na zemi, založil zde svou Církev. Tatáž Církev existuje i dnes.

Přibližte se Bohu

Bůh je náš Otec. Stvořil svět a každého z nás. Zná vás a miluje vás.

Nedělní bohoslužby

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Jak najdu tu správnou křesťanskou církev?

Když hledáte nějakou církev, je užitečné zamyslet se nad tím, čemu učili Ježíš a Jeho apoštolové a proroci.

6 způsobů, jak může Církev obohatit váš život

Vždy se objeví překážky bránící návštěvě shromáždění. Možná v neděli pracujete nebo máte sportovní trénink, možná si myslíte, že shromáždění není důležité, nebo si jen přejete odpočívat po týdnu plném stresu. Ať se potýkáte s jakýmikoli překážkami, budete požehnáni, pokud se rozhodnete řídit se Božím přikázáním uctívat Ho na shromáždění. Zde je 6 důvodů, proč byste měli jít na shromáždění:

Jak se můžete stát členem?

Je mnoho možností, jak se lidé mohou seznámit s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Můžete navštívit církevní shromáždění, zeptat se svých přátel, kteří jsou členy Církve, čemu věří, nebo se setkat s našimi misionáři. Poté, co se s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů seznámíte a budete se chtít stát jejím členem, můžete se rozhodnout dát se pokřtít.