Rodina je věčná

Kromě toho, že rodina je základem společnosti, zaujímá také ústřední místo v Božím plánu pro věčné štěstí všech Jeho dětí. A Bůh umožnil, aby rodinné vztahy mohly pokračovat i po tomto životě, nikoli pouze „dokud vás smrt nerozdělí“. Na níže uvedených odkazech se podívejte, co všechno Bůh zjevil o důležitosti rodiny.

Povězme si o rodinách více
Naplánujte si návštěvu