Můžete být věčnou rodinou

Rodiny jsou významnou součástí Božího plánu pro naše štěstí. Rodíme se do rodiny. Usilujeme o to, abychom vybudovali pevné rodinné vztahy. Domov může být místem, kde nalézáme podporu, bezpečí a lásku. Bůh nechce, aby rodinné vazby skončily naší smrtí. Díky chrámům se můžeme se svou rodinou znovu sjednotit i v příštím životě.

Dokud vás smrt nerozdělí?

Když Svatí posledních dnů uzavírají sňatek, jsou si vědomi toho, že manželství má trvat na věky. Svatební obřad v chrámu obsahuje slova „na čas a celou věčnost“, a nikoli „dokud vás smrt nerozdělí“. Avšak to, díky čemu je věčné manželství možné, nejsou slova – je to moc Boží.

Boží moc spojit

V Bibli předal Ježíš dvanácti apoštolům pečeticí moc neboli pečeticí „klíče“. Tato moc znamenala, že manželství a mnoho dalších nádherných požehnání mohlo trvat na věky. Tyto „klíče“ manželství pevně uzamknou. Rozbít tento zámek nedokáže nic kromě nevěry vůči manželskému partnerovi či Bohu.

Když Bůh znovuzřídil svou Církev skrze Josepha Smitha, dal mu také pečeticí moc. Když páry uzavírají sňatek v chrámu Svatých posledních dnů, osoba vykonávající obřad má oprávnění tuto moc používat.

Jak mohu svou rodinu posilovat?
Bezplatné studium Bible

Pečeticí moc se vztahuje i na děti

Děti, které se narodí manželskému páru oddanému v chrámu, jsou ke svým rodičům automaticky „připečetěny“. Rodiny, které vstoupí do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů později ve svém životě, mohou také navštívit chrám, aby tam byly spolu zpečetěny.

Předci a rodinná historie

Požehnání věčné rodiny není určeno jen pro nás v současnosti. Co třeba vaše praprapraprababička, která nebyla nikdy připečetěna ke svému manželovi ani dětem? Bůh naštěstí považuje věčné rodiny za natolik důležité, že umožnil, aby se svými blízkými mohl být na věky spojen každý člověk.

Svatí posledních dnů vyhledávají své předky a vedou si pečlivé záznamy o tom, kdo byl zpečetěn. Když najdou předka, který zpečetěn nebyl, jdou do chrámu a vykonají za něj zástupný obřad. Tento předek se může rozhodnout, zda pečetění přijme, či nikoli. Pečeticí moc je jako vytváření řetězu, který propojuje generace rodiny.

Zjistěte, jak můžete být se svou rodinou na věky
Setkejte se s misionáři