Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je Syn Boží a náš milující Spasitel. Žil, aby nás učil, a trpěl a zemřel, aby nás spasil od hříchu a smrti. Díky Němu nám může být odpuštěno, můžeme překonávat obtíže a jednoho dne budeme moci znovu žít s Bohem.

Přibližte se k Ježíši Kristu. Studujte s námi Bibli.
Požádejte o návštěvu

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.