Díky Němu

Ježíš nám umožnil překonat hřích a smrt a žít opět s Bohem.

Podívejte se, co je díky Němu možné

2:45

Udělal to, co žádný jiný člověk nikdy udělat nemohl. Přemohl smrt.

Přestože se Ježíš narodil ve skromných podmínkách, stal se mistrem učitelem, léčitelem a duchovním. Byl však něčím mnohem důležitějším než jen tímto. Jen On mohl jako Syn Boží zaplatit cenu za hřích a přemoci smrt. Zemřel, ale třetího dne vstal z hrobu. Dobrou zprávou evangelia je to, že On žije a že díky tomu, že On žije, budeme znovu žít i my všichni.

Ježíši Kristu můžete projevovat úctu službou druhým, projevováním lásky Bohu a dodržováním Božích přikázání. Vyzýváme všechny, aby oslavovali Jeho život a sdíleli Jeho zázračný příběh.

Uvítáme možnost promluvit si s vámi o Ježíšovi více
Setkejte se s misionáři