Díky Němu

Ježíš nám umožnil překonat hřích a smrt a žít opět s Bohem.

...
Podívejte se, co je díky Němu možné
2:45

Udělal to, co žádný jiný člověk nikdy udělat nemohl. Přemohl smrt.

Přestože se Ježíš narodil ve skromných podmínkách, stal se mistrem učitelem, léčitelem a duchovním. Byl však něčím mnohem důležitějším než jen tímto. Jen On mohl jako Syn Boží zaplatit cenu za hřích a přemoci smrt. Zemřel, ale třetího dne vstal z hrobu. Dobrou zprávou evangelia je to, že On žije a že díky tomu, že On žije, budeme znovu žít i my všichni.

Ježíši Kristu můžete projevovat úctu službou druhým, projevováním lásky Bohu a dodržováním Božích přikázání. Vyzýváme všechny, aby oslavovali Jeho život a sdíleli Jeho zázračný příběh.

Uvítáme možnost promluvit si s vámi o Ježíšovi více
Předchozí článek
Úloha Ježíše Krista

Prozkoumejte další témata

Zásady evangelia

Základními zásadami evangelia jsou víra, pokání, křest a přijetí Svatého Ducha.

Život po smrti existuje

Se svými blízkými můžeme opět žít v nebi.

Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Následování Ježíše Krista

Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš je Spasitel světa. Když Ho následujeme, nacházíme v životě větší pokoj a štěstí.
Mormon.org Chat is typing...