Nedělní bohoslužby

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Čas konání a rozvrh církevních bohoslužeb se v jednotlivých kongregacích liší. Vždy však můžete počítat s podobným uspořádáním – s jedním hlavním shromážděním určeným pro všechny a poté s výukou v různých třídách rozdělených podle věkových skupin nebo společných zájmů.

Přijďte navštívit církevní bohoslužbu. Všichni návštěvníci jsou vítáni.
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Shromáždění svátosti

Hlavní shromáždění pro všechny se nazývá shromáždění svátosti. Toto shromáždění se skládá z náboženských písní, modliteb a kázání (neboli „proslovů“), které každý týden pronášejí různí členové kongregace. Ale nejdůležitější částí tohoto shromáždění je přijímání svátosti (neboli svaté přijímání).

Hudba a náboženské písně

Zpěv písní o Spasiteli a o našich mnohých požehnáních nám pomáhá cítit se blíže Bohu. Během obvyklého shromáždění svátosti zazní tři až čtyři náboženské písně, které zpívá celá kongregace. Mohou zde být i další hudební vystoupení pěveckého sboru, menších uskupení či sólistů. Možná rozpoznáte některé náboženské písně jako „Blíž Tobě, Bože můj“ a „Jak mocný jsi“, ale také se naučíte nové písně. A je úplně v pořádku, pokud zpíváte falešně! I přesto pozvedněte svůj hlas a uctívejte s námi Boha.

Vydávejte si navzájem svědectví

Každou první neděli v měsíci nemáme běžná kázání. Místo toho může kterýkoli člen kongregace přijít dopředu k řečnickému pultu a vyjádřit své pocity ohledně evangelia. Když nasloucháme zkušenostem druhých a pociťujeme, jak nám Boží Duch naplňuje srdce, může se naše přesvědčení a víra prohloubit.

Nedělní třídy

Buď před, nebo po shromáždění svátosti se koná výuka v celé řadě dalších tříd určených dětem i dospělým, do nichž jsou účastníci rozděleni podle věku. Pokud byste se chtěli těchto dalších shromáždění zúčastnit, obraťte se na někoho z přítomných, a on vám rád pomůže najít správnou třídu.