Skrze Ježíše Krista vám může být odpuštěno

Díky oběti, kterou za nás přinesl Ježíš, můžeme odpouštět druhým i sami získávat odpuštění.

Ježíš nám dal dar odpuštění

Ježíš Kristus během svého života na zemi učil druhé, konal zázraky a šířil své evangelium. V posledním týdnu svého života vykonal největší zázrak ze všech, když trpěl za naše hříchy a položil za nás svůj život.

Vzal na sebe hříchy světa a trpěl za každého z nás. V zahradě getsemanské pocítil tíhu každého hříchu a veškeré bolesti všech lidí, kteří kdy žili, přičemž krvácel z každého póru. Byl zrazen, zajat a ukřižován na kříži. Tuto oběť mohl přinést jedině On, a On to učinil ochotně, protože nás miluje.

Jak Kristova oběť ovlivňuje můj život?

Všichni děláme chyby, které nelze napravit, přicházíme o něco, co nejde vrátit, a čelíme bolestem a zklamáním, se kterými se sami nevyrovnáme. Díky Kristově oběti na to nemusíme být sami.

Pomáhá mi odpouštět

Ježíš nám přikazuje, abychom odpustili těm, kteří nám ukřivdili. Odpustit těm, kteří nám ublížili nebo nás urazili, může být velmi těžké, ale pokud požádáme o pomoc, Kristus nám dodá sílu překonat pocity hněvu a hořkosti.

Pomáhá mi činit pokání

Ježíš má moc zcela odpustit. Když činíme pokání a spoléháme se na Něj, znovu se staneme čistými.

Pomáhá mi být silnějším

Ježíš Kristus nás miluje a chce nám pomáhat. Skrze Jeho milost můžeme získávat božskou pomoc neboli sílu udělat to, co bychom sami udělat nedokázali.

Dokonale mi rozumí

Ježíš Kristus nás dokonale zná, protože osobně trpěl za všechny naše hříchy a bolesti. Miluje nás a přeje si, abychom na Něj ve svých zkouškách a těžkostech spoléhali. Ví přesně, čím si procházíme, a ví také, jak nám pomoci.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat