Církev Ježíše Krista

Když žil Ježíš na zemi, založil zde svou Církev. Tatáž Církev existuje i dnes.

Ježíš přišel na zemi nejen proto, aby nás zachránil od hříchu, ale také proto, aby založil svou církev. Když zemřel, zanechal po sobě více než jen mocná kázání a učení. Zanechal po sobě apoštoly, přikázání a základní církevní organizaci, která nadále žehnala druhým ještě dlouho po Jeho smrti a vzkříšení. Také dal spravedlivým mužům kněžství neboli moc jednat v Jeho jménu, aby mohli křtít a uzdravovat ostatní a vést církev.

Zjistěte více o znovuzřízené Církvi Ježíše Krista
Setkejte se s misionáři

Přijďte s námi uctívat Spasitele Ježíše Krista! Prospěje vám, když budete studovat Jeho učení ve svatých písmech a poslechnete si, co řekl prorokům a apoštolům v dnešní době. Když se v Pánově církvi zapojíte do služby druhým, budete pociťovat Boží lásku.

Přiveďte na církevní shromáždění celou rodinu
Všichni jsou vítáni
Najděte církevní budovu ve svém okolí