Bible svatá

Stránkami Bible svaté se line pravda, že Bůh nikdy nepřestává mít rád své děti. Při čtení Bible můžete pociťovat lásku, kterou k vám Bůh chová.

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Ano. Rozhodně ano. Je to slovo Boží, posvátná kniha písma a povinná četba pro dosažení šťastného života. Kromě Bible nacházíme inspiraci i v dalších knihách písem, která jsou pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů specifická. Společně nás učí důležitým pravdám týkajícím se Ježíše Krista.

Kniha Mormonova Bibli podporuje a často osvětluje učení Ježíše Krista. Například Markovo a Lukášovo evangelium v Bibli vypráví tentýž příběh o Ježíšovi, ale když čtete dva náhledy na určitou věc, můžete se toho více dozvědět.

Kniha Mormonova a Bible společně obsahují inspirovaná slova, vodítka a ponaučení shromážděná v průběhu tisíciletí. Ukazují, že Bůh miluje lidi ve všech částech světa a poskytuje jim vedení. Když budete studovat obě knihy, lépe pochopíte, kdo Bůh je a co si pro vás přeje.

Bibli napsali inspirovaní muži, kterým se říká proroci. Bůh promlouval k prorokům, jako byli například Mojžíš nebo Izaiáš, a ti pak Jeho učení zapsali. Tyto spisy tvoří Starý zákon. Nový zákon je sbírkou spisů Ježíšových následovníků psaných z osobního hlediska a také dopisů Pavla a dalších apoštolů. Obě tyto sbírky (zákony) byly později přeloženy a sestaveny v knihu, kterou nyní známe jako Bibli svatou.