Pět nauk z Bible pro nás v dnešní době

Starodávná kniha nás může mnohému naučit ohledně moderního života.

Bible není jen pro lidi, kteří žili v době, kdy žil Ježíš. Je důležitá i pro nás v dnešní době. Zde je pět nauk z Bible, které vám mohou pomoci v dnešním světě.

1. Mějte rádi jeden druhého

Ježíš Kristus, milovaný i zavrhovaný, důvěrně poznal radost pramenící z lásky i bolest plynoucí z jejího nedostatku. Proto není divu, že když se Ho tázali, jaké přikázání je největší, uvedl lásku.

2. Mějte víru v Boha

Ať už v životě budeme čelit čemukoli, jestliže se obrátíme k Bohu, Bůh toho využije k tomu, aby nás učil a učinil nás více takovými, jako je On. V Bibli se dozvídáme, že víra je skutkem důvěry v tento proces.

3. Může vám být odpuštěno

Díky tomu, že Ježíš zemřel, máme neomezený počet možností začít znovu a žít lépe. Získejte více informací o tom, co pro vás znamená odpuštění a pokání.

4. Bůh si přeje, abyste byli šťastní

Život nemáme jen snášet – máme ho prožít s radostí. Bůh si přeje, aby Jeho děti byly šťastné. Ačkoli to pro každého může znamenat něco jiného, základ opravdového štěstí je postaven na Spasiteli Ježíši Kristu.

5. S láskou podporujte druhé

Společenství je více než jen sdílená blízkost. Je to sdílená láska – je to pečující rodina.

Staňte se součástí našeho společenství
Najděte církevní budovu ve svém okolí