Staňte se součástí společenství

Jsme obyčejní lidé, kteří se snaží následovat příklad Ježíše Krista. Máme se navzájem rádi, pomáháme si a snažíme se ze všech sil řídit Ježíšovým učením. Připojte se k nám a zažijte pocit sounáležitosti a jednoty.

Zúčastněte se s námi bohoslužby

Často kladené otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou obyčejní lidé jako kdokoli jiný. Asi byste byli překvapeni, jak úplně normální jsou! V životě zažívají radosti, starosti i všechno mezi tím. Svatí posledních dnů jsou známí tím, že to jsou šťastní a pokojní lidé, což však neznamená, že nemají těžkosti nebo problémy. Každý v tomto životě s něčím zápolí, ale pokud se budete ze všech sil snažit žít podle evangelia Ježíše Krista, budete moci čerpat dodatečnou sílu a pokoj, abyste vše zvládali.

Pokud jde o životní styl, Svatí posledních dnů se snaží udržet jako ústřední bod svého života Ježíše Krista. To, čemu věří ohledně Spasitele a Jeho učení, má vliv na jejich každodenní rozhodování týkající se toho, jak mluví, jak se oblékají a jak jednají. Například se snaží nepracovat v neděli, aby mohli chodit na církevní shromáždění, sloužit druhým a trávit čas s rodinou. Věrní členové Církve také nekouří, nepijí alkohol ani nehrají hazardní hry.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má mnoho kulturních tradic a zvyků, které se zaměřují na rodinu. Členové Církve si například vyhrazují jeden večer v týdnu na rodinný domácí večer. Mezi další aktivity v průběhu týdne patří různá církevní setkání, projekty služby nebo mládežnické akce pro dospívající. Mnohé naše tradice jsou běžně rozšířené – například oslavy různých svátků s rodinou. Jiné jsou specifičtější – například udělení posvátného požehnání novorozenému děťátku na církevní bohoslužbě. Jakožto rodina se společně modlíme, čteme písma a první neděli každého měsíce se společně 24 hodin postíme.

Scházíme se každou neděli, abychom zpívali náboženské písně, poslouchali kázání a učili se navzájem o Spasiteli. Shromáždění nás nabíjí po duchovní stránce a nabízí dokonalou příležitost, jak se v životě zaměřovat na Ježíše. Všichni návštěvníci jsou vítáni, aby se účastnili našich křesťanských bohoslužeb a uctívali Boha s námi.

Časy církevních bohoslužeb se v jednotlivých kongregacích liší. Vždy však můžete počítat s jedním hlavním shromážděním určeným pro všechny a s různými třídami rozdělenými podle věkových skupin nebo organizací.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je bezpečné místo, kam lidé mohou přicházet a čerpat naději na lepší život skrze Ježíše Krista. Církev poskytuje posvátné prostředky, náboženské praktiky a nauky, které vám pomohou vytvořit si vztah s Bohem a tento vztah rozvíjet. A navíc – být členem Církve znamená být součástí společenství lidí, kteří se jeden o druhého zajímají a starají.

Ano, slaví je s rodinou i s Církví. Koneckonců pokud by si Kristovo narození a Vzkříšení nezasloužilo slavit, tak co jiného? Někteří lidé si nás pletou s několika málo křesťanskými církvemi či společnostmi, které svátky neslaví, ale buďte si jisti, že my je slavíme.

Mormon.org Chat is typing...