20 veršů z Bible, které vám pomohou pocítit Boží lásku

Téma lásky se line celou Biblí. Ale těchto 20 biblických veršů o lásce jsou více než jen inspirativní citáty – jsou to pokyny, které vám mají pomoci stát se lepším člověkem, zlepšit vaše vztahy a následovat Ježíše Krista. Bůh nám všem přikazuje, abychom vůči všem lidem pociťovali pravou lásku – čistou lásku Kristovu.

Vlastnosti lásky

Bůh si přeje, abychom měli rádi druhé tak, jak má On rád nás – abychom jim projevovali lásku, která je nesobecká, laskavá a věčná.

1

2

3

4

5

6

Získejte informace o dalších tématech v Bibli

Boží láska je neutuchající a všeobjímající. Bůh má rád každého člověka na zemi. Očekává, že budete činit totéž, i když to může být těžké.

7

8

9

10

Mějte rádi svou rodinu

Rodina je ústředním článkem Božího plánu pro naše štěstí. Láskyplné rodinné vztahy mohou trvat na věky.

11

12

13

14

15

Bůh vás má rád

Bůh je váš Nebeský Otec. Má vás rád. Bdí nad všemi svými dětmi a velmi Mu na nich záleží.

16

17

Mějte Boha rádi

Pamatujte na to, abyste vždy Bohu, který vám dává vše, projevovali lásku, úctu a vděčnost.

18

19

20