20 veršů z Bible, které vám pomohou najít sílu

Bible svatá je zdrojem duchovní síly. Prostřednictvím příkladů a inspirovaného učení nám ukazuje, že skrze moc Ježíše Krista můžeme dosáhnout čehokoli.

Bůh si přeje, abychom byli v životě úspěšní. Přeje si, abychom rostli, nacházeli radost a vrátili se k Němu, abychom s Ním jednou mohli opět žít. Poslal svého Syna Ježíše Krista, abychom mohli být posilováni ve svých zkouškách a těžkostech. Těchto 20 veršů z Bible nás inspiruje a učí, jak se můžeme spoléhat na Ježíše a nacházet pokoj, odvahu a sílu žít podle evangelia.

Kdo je pravým zdrojem síly?

1

2

3

4

5

6

Proč nám Ježíš dokáže dodat sílu?

7

8

9

10

Jak nám může síla od Ježíše pomoci?

11

12

13

14

Jak mohu najít sílu v Ježíšovi?

15

16

17

18

19

20

Prozkoumejte další témata

Čemu učí Bible svatá?

Bible svatá nás učí o tom, že v průběhu historie Bůh nikdy nepřestal milovat své děti.

Ježíš v Knize Mormonově

Ježíš strávil svůj smrtelný život v blízkosti Jeruzaléma, kde učil Židy evangeliu. Učil však také lid v jiné zemi – na americkém kontinentě. Jeho návštěva jim tehdy změnila život. Povědomí o tom může být pro vás v dnešní době stejně důležité jako tehdy pro ně.

Jak Bible a Kniha Mormonova stojí bok po boku

Obě knihy vám mohou pomoci přiblížit se Ježíši Kristu a dozvědět se více o Jeho evangeliu.

Nedělní bohoslužby

Církev slouží jako útočiště před chaosem každodenního života. Účast na církevních bohoslužbách nám poskytuje čas k tomu, abychom se zaměřovali na uctívání Boha a na lásku k bližním. Je to možnost si po duchovní stránce dobít baterie a dokonalý způsob, který nám pomáhá, aby byl Ježíš neustále předním a ústředním bodem našeho života.

Co je to Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je podobně jako Bible starodávný záznam, který učí o Ježíšovi. Je to slovo Boží a odpovídá na otázky týkající se evangelia. Také nám pomáhá stát se lepšími lidmi a přivádí nás blíže k Bohu.

Jak si pro sebe najdu tu správnou křesťanskou církev?

Když hledáte nějakou církev, je užitečné zamyslet se nad tím, čemu učili Ježíš a Jeho apoštolové a proroci.

Co je účelem života?

Život má účel a smysl. Bůh, náš milující Otec, si přeje, abychom našli štěstí a radost. Vytvořil pro nás plán, abychom mohli růst, žít podle víry a vrátit se jednoho dne k Němu. Boží plán, často nazývaný jako plán spasení, dává našemu životu zde na zemi smysl a uvádí ho do správných souvislostí tím, že odpovídá na tyto důležité otázky: „Odkud jsem přišel?“ „Proč jsem zde?“ a „Co se stane poté, co zemřu?“