20 veršů z písem pro posílení vaší víry

Bůh nás vybízí, abychom ve chvílích, kdy čelíme různým životním zkušenostem, šli kupředu s vírou v Ježíše. Na mnoha místech v písmech nacházíme inspirované nauky o tom, co je to víra a jaká přináší požehnání.

Zde je 20 veršů z písem, jež jsou naplněné vírou a poskytují radu, povzbuzení a zaslíbení těm, kteří jsou věrní až do konce.

Bůh je věrný

1

2

3

Co je to víra?

4

5

6

7

Proč potřebuji víru?

8

9

10

11

12

Další informace o víře v Knize Mormonově
Vyžádejte si výtisk

Víra přináší požehnání

13

14

15

16

17

18

19

20

Bible svatá a Kniha Mormonova společně posilují naši víru v Ježíše Krista, Spasitele světa. Studium Božího slova v písmech vám pomůže uplatňovat v Něj víru a přibližovat se Mu.