Kniha Mormonova

Kniha Mormonova je, podobně jako Bible, knihou písem, která učí o Ježíšovi. Zjistěte, jak se můžete Bohu přiblížit tím, že si přečtete, co se v ní píše.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.

Ano. Rozhodně ano. Je to slovo Boží, posvátná kniha písma a povinná četba pro dosažení šťastného života. Kromě Bible nacházíme inspiraci i v dalších knihách písem, která jsou pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů specifická. Společně nás učí důležitým pravdám týkajícím se Ježíše Krista.

Ano! Ježíš je základem naší víry. Proto dáváme přednost tomu, aby byla naše církev nazývána svým plným jménem – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

V Knize Mormonově se píše: „A my mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých.“ (2. Nefi 25:26.)

Časy církevních bohoslužeb se v jednotlivých kongregacích liší. Vždy však můžete počítat s jedním hlavním shromážděním určeným pro všechny a poté s různými třídami rozdělenými podle věkových skupin nebo společných zájmů.

Bohoslužba určená pro všechny se nazývá shromáždění svátosti. Toto shromáždění zahrnuje písně, modlitby a kázání (neboli „proslovy“) pronášená každý týden jinými členy kongregace. Nejdůležitější částí tohoto shromáždění je přijímání svátosti (neboli svaté přijímání) na připomínku Spasitele.