Kdo napsal Knihu Mormonovu?

Kniha Mormonova má podobně jako Bible mnoho autorů.

Kniha Mormonova je sbírkou historických záznamů předávaných od jednoho pisatele na dalšího. Prvním pisatelem byl prorok Nefi, který přibližně v roce 600 před Kristem odešel se svou rodinou z Jeruzaléma a přeplavil se na americký kontinent. Nefi předal záznam svému mladšímu bratru Jákobovi, který ho předal svému synu Enosovi. Každý pisatel vždy předával záznam někomu, komu důvěřoval.

Proč se nazývá Kniha Mormonova?

Po několika staletích se záznamy dostaly do rukou Mormona, který byl prorokem a zároveň vojevůdcem. Mormon zkrátil všechny zápisy do jednoho svazku vyrytého do kovu. Nazval jej Kniha Mormonova. Než zemřel, předal tyto desky svému synu Moronimu. Moroni k nim připsal několik slov a potom desky zakopal.

Joseph Smith přeložil Knihu Mormonovu

V roce 1823 se Moroni zjevil Josephu Smithovi jako anděl a řekl mu, kde jsou desky zakopány. Joseph Smith desky přeložil do angličtiny darem a mocí Boží a Kniha Mormonova byla vydána v Palmyře ve státě New York v roce 1830.

Od té doby byl tento posvátný text přeložen do více než 100 jazyků a bylo vytištěno více než 150 milionů výtisků.

Objednejte si zdarma výtisk Knihy Mormonovy
Vyžádat