4 tipy, jak zlepšit své studium Bible

Abyste ze studia nauk uvedených v Bibli získali co nejvíce, řiďte se následujícími zásadami.

1. Nemusíte začít od začátku

Bible je velmi dlouhá kniha, ale můžete začít téměř kdekoli. Pokud se například chcete dozvědět o Ježíšovi, můžete začít evangelii – Matouše, Marka, Lukáše a Jana – která se nacházejí v Novém zákoně.

2. Studium zahajte modlitbou

Začněte tím, že oslovíte Boha. Pak Ho požádejte o moudrost a schopnost porozumět tomu, co budete číst. Poproste o konkrétní vedení. Nakonec modlitbu uzavřete slovy „ve jménu Ježíše Krista, amen“. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se modlit, klikněte zde.

3. Zvažte možnost studovat podle témat

Začněte zdroji a materiály uvedenými na stránkách ChurchofJesusChrist.org, v nichž jsou uvedena častá témata a související verše z písem. Slova spojená s odkazy můžete dále využít k hlubšímu studiu.

Chcete tipy pro hlubší studium?
Stáhněte si aplikaci Knihovna evangelia

4. Zapisujte si, co se dozvídáte

Nezapomeňte na to, čemu vás Bible učí! Používejte deník nebo zápisník a zaznamenávejte si postřehy, které během studia získáte.