Objevte moc Bible

Přečtěte si několik nejinspirovanějších veršů z písem, abyste se dozvěděli více o lásce, kterou Bůh chová ke svým dětem.

Další pasáže, které stojí za povšimnutí