Vše dokáži zvládnout v Kristu

Když se obrátíme k Ježíši Kristu, dokážeme dělat i to, co by nás ani ve snu nenapadlo, že bychom mohli zvládnout. Nebo překonat něco, čemu bychom nejraději nikdy nečelili.

Filipenským 4:11–13

11 Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.

12 Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, totiž hojnost míti i nouzi trpěti.

13 Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

Posilněte svůj vztah s Ježíšem
Bezplatné studium Bible