Jozue 1:9 – Posilni se a buď odvážný

Život může být plný těžkostí, bolestí a nelehkých rozhodnutí. Pán nám však radí, abychom byli i uprostřed obtíží silní a odvážní. Porozumění Jozuovi 1:9 v Bibli nám může pomoci čelit těžkostem s vírou a sebedůvěrou.

Jozuovy těžkosti

Děti Izraele putovaly 40 let pouští a Jozue je měl dovést do zaslíbené země. To znamenalo, že si ji bude muset nárokovat na úkor současných obyvatel, bojovat a vést bitvy a poskytovat duchovní vedení velké skupině lidí. Když pociťoval nepřekonatelnou tíhu úkolu, který byl před ním, Pán ho povzbudil těmito slovy:

Tato slova útěchy se mohou vztahovat na každého z nás, zatímco se snažíme vést dobrý život a překonávat své vlastní jedinečné těžkosti.

Co to znamená být silný?

Být silný a odvážný mimo jiné znamená důvěřovat Pánu jako pravému zdroji naší síly. V Jozuově případě neměl Jozue všechny odpovědi na těžkosti, které ho čekaly. Pán ho však vyzval, aby i přesto šel dál a jednal s vírou. Tak jako Jozue máme i my jen zřídkakdy všechny odpovědi na své osobní těžkosti. Bůh nám však slibuje, že když se na Něho obrátíme s žádostí o vedení, setkáme se s úspěchem. Bůh je všemocný a vševědoucí. Má veškeré odpovědi a sílu, jež potřebujeme, abychom dokázali čelit jakýmkoli těžkostem, které nás čekají. Byl s Jozuem a bude i s námi.

Jak můžeme být silní a odvážní?

Být silný a odvážný obvykle nevyžaduje žádná impozantní gesta. Mnohem častěji jsou to malá každodenní rozhodnutí, jež jsou projevem naší důvěry v Boha. Když budeme každý den s modlitbou usilovat o Jeho vedení, studovat Jeho slovo a řídit se Jeho příkladem, budeme mít odvahu přemoci strach a čelit těžkostem s vírou.