Biblická proroctví

Bůh povolává proroky, aby učili Jeho přikázáním, varovali před hříchem a prorokovali o budoucích událostech. V Bibli je zaznamenáno mnoho proroctví, která se již naplnila, a také mnoho dalších, která se ještě mají naplnit. Mnohá biblická proroctví se soustřeďují na Ježíše Krista, Jeho život a Jeho úloze v osudu celého lidstva.

Proč Bůh povolává proroky?

Co bylo prorokováno o Ježíšovi?

Která biblická proroctví se již naplnila?

Která biblická proroctví se ještě nenaplnila?

Jak se v dnešní době tato proroctví týkají mě?
Studium Bible zdarma