Co jsou to chrámy?

Chrámy jsou svatá místa uctívání, kde se přibližujeme Bohu.

Chrámy jsou doslova domy Páně. Jsou to místa, kam může člověk jít, aby dal Bohu posvátné sliby, pocítil Jeho Ducha a unikl hektickým nárokům každodenního života.

Proč mají Svatí posledních dnů chrámy?

Chrámy existují již dlouho. Mojžíš měl svatostánek, Šalomoun postavil nádherný chrám a Ježíš učil v chrámu v Jeruzalémě. V dnešní době se chrámy stavějí po celém světě. Věrní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nacházejí příležitosti k tomu, aby pokojně přemítali a učili se více o Božím plánu štěstí, ve více než 140 chrámech po celém světě. V chrámech mohou být páry oddány na věčnost, nikoli pouze „dokud vás smrt nerozdělí“. Členové Církve mohou také vykonávat křty a další obřady za své milované blízké, kteří zemřeli, aniž by tato požehnání přijali.

Chcete si ještě povídat o chrámech? Rádi se s vámi setkáme.
Setkejte se s misionáři

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

words and things

Požehnání plynoucí z chrámu

Vzhledem k tomu, že každý chrám je Dům Páně, můžeme při jeho návštěvě pociťovat zvláštní blízkost Bohu. Tento pocit nám může poskytovat naději, když máme těžkosti, a udávat směr, když potřebujeme v životě vedení. Chrám je také místem, kde můžeme obdržet ta největší požehnání, která nám Bůh nabízí, včetně příležitosti žít na věky se svou rodinou, dokonce i poté, co zemřeme. Také můžeme ctít své zesnulé blízké a sloužit jim tím, že jim zajistíme tato požehnání, když budeme jednat v jejich zastoupení.

Chrámy se liší od sborových domů

Členové Církve uctívají Boha ve sborových domech po celém světě a návštěvníci jsou vždy vítáni. Mezi tyto budovy patří například místní kaple, nebo pouhé pronajaté prostory v nějaké městské budově. V každém případě se v těchto sborových domech členové Církve pravidelně scházejí při nedělních bohoslužbách a každotýdenních činnostech a akcích.

Přiveďte svou rodinu na církevní shromáždění
Najděte církevní budovu ve svém okolí

Časté otázky

Lidé mají spoustu otázek ohledně „mormonů“ – neboli, uctivěji řečeno, ohledně členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kliknutím zde zobrazíte celý seznam.