Vítejte

Přibližte se letos o Vánocích Ježíši Kristu tím, že se podíváte na nový krátký film o Jeho narození. #PřinesteSvětloSvětu –zamyslete se nad možnostmi, jak to udělat, a proměňte Vánoce v období naplněné službou. Přidejte se k nám v našem úsilí řídit se Spasitelovým příkladem a sloužit lidem kolem sebe jednomu po druhém – stejně, jak to činil On.

...
Děťátko Kristus
17:56

Letos o Vánocích #PřinesteSvětloSvětu i vy – jak můžete pomoci? Zde je několik námětů na službu na každý den až do Vánoc. Vaše malé skutky služby budou v životě lidí kolem vás představovat velkou změnu. Podělte se o své zážitky a zkušenosti na internetu s využitím hashtagu #PřinesteSvětloSvětu.

Získejte letošní kalendář služby pro kampaň #PřinesteSvětloSvětu

Ježíš učil, že Nebeský Otec je nám nablízku, když se na Něho obracíme. Když budujeme svůj vztah s Bohem, můžeme používat Jeho sílu, abychom dokázali překonávat své těžkosti. I vy se můžete vydat na cestu poznávání Boha tím, že budete pěstovat víru, budete činit pokání z hříchů, dáte se pokřtít a přijmete dar Ducha Svatého. Pokračujte na cestě k Bohu tím, že se k Němu budete modlit, budete číst Jeho slovo, chodit na církevní shromáždění, učit se o Ježíšovi a sloužit druhým.