Co je to Přineste světlo světu?

„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ – Matouš 5:16.

Co je to Přineste světlo světu?

Kampaň #PřinesteSvětloSvětu nás vyzývá, abychom Vánoce proměnili v období služby. Je to celosvětové hnutí, které se dotýká srdcí a mění životy tím, že stejně jako Ježíš sytí hladové, utěšuje osamělé, navštěvuje nemocné a sužované a prokazuje laskavost všem. Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14.) #PřinesteSvětloSvětu je ideální způsob, jak nechat naše světlo – a Jeho světlo – zářit jasně.

Náměty na každodenní službu

Kampaň #PřinesteSvětloSvětu nás vyzývá, abychom druhým projevovali lásku stejnými způsoby, jako ji projevoval Ježíš během svého působení ve smrtelnosti. Pro měsíc prosinec jsou k dispozici konkrétní náměty na službu, aby nám pomohly během tohoto vánočního období soustředit náš život na pomáhání druhým. Chcete-li se zapojit, můžete si stáhnout kalendář s těmito náměty.

Zvláštní nedělní bohoslužby

V neděli před Štědrým dnem pořádáme zvláštní bohoslužbu zaměřenou na narození a život Ježíše Krista. Přátelé a známí, kteří nejsou naší víry, jsou vítáni každou neděli, ale jsou zvláště zváni, aby přišli a uctívali Boha s námi v tento den.

#PřinesteSvětloSvětu každý den

Každý rok během vánočního období Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vynakládá obrovské úsilí na šíření poselství a poslání kampaně #PřinesteSvětloSvětu. Můžete to však dělat po celý rok tím, že budete každý den přemýšlet, pro koho byste mohli vykonat nějaký skutek služby.

Další způsoby, jak přinést světlo světu