Maria drží Ježíška
Krátký film o narození Ježíše Krista

Tato 18minutová dramatizace příběhu o narození Spasitele živě a detailně popisuje posvátné události zaznamenané v Bibli v Matoušově a Lukášově evangeliu. Vydejte se s Jozefem a Marií na cestu z Nazarétu do Betléma. Buďte svědky úžasu pastýřů na judejských pláních. Pociťte radost, kterou pocítili mudrci, když poklekli před Světlem světa – Spasitelem Ježíšem Kristem.

Více způsobů, jak přinést světlo světu