Vyhledat církevní budovu ve vašem okolí.
Najít

Oslavte Vánoce společně

Radujte se s námi při oslavách Ježíšova narození během mimořádné nedělní bohoslužby, která se koná letos v prosinci. Je to skvělá příležitost pocítit pokoj, který vánoční období přináší, a je to také skvělá příležitost pozvat přátele, sousedy a rodinu, aby se k vám na jednu hodinu plnou inspirace připojili.

5 tipů, jak z návštěvy shromáždění učinit skvělý zážitek

1) Představte se

Členové Církve vás na shromáždění přivítají a pomohou vám cítit se jako doma. Nebojte se představit ostatním a požádat je o pomoc, pokud máte otázky. Všichni budou rádi, že jste přišli!

2) Mějte představu o tom, co můžete očekávat

Vánoční bohoslužba trvá obvykle jednu hodinu. Často zahrnuje písně, modlitby a kázání (neboli „proslovy“), které pronášejí členové sboru. Během bohoslužby budou mít členové Církve příležitost připomenout si Ježíše přijetím svátosti.

3) Vhodně se oblečte

Můžete přijít v jakémkoli vkusném oblečení. Většina mužů si obleče oblek nebo bílou košili s kravatou a ženy obvykle nosí šaty nebo sukni. I děti jsou zpravidla oblečeny ve svátečním. Vkusné oblečení vám pomůže naladit se na uctivější myšlenky a připravit se na to, že se něco dozvíte o Ježíši Kristu a Jeho učení.

4) Seznamte se s obřadem svátosti (obdoba přijímání)

Každý týden na shromáždění probíhá obřad žehnání chleba a vody, které jsou jako symbolická připomínka oběti, již přinesl Ježíš Kristus, roznášeny a nabízeny shromážděným. Přijmutí svátosti však není vyžadováno. Pokud nechcete svátost přijmout, můžete podnos předat další osobě.

5) Neváhejte nás kontaktovat

Svou účast na bohoslužbě nikdy nemusíte předem hlásit či rezervovat. Ale pokud ve vás vaše blížící se návštěva našeho shromáždění vyvolává nervozitu, můžete se s kongregací spojit předem. Mohou pro vás najít přítele, který si na shromáždění sedne vedle vás a dohlédne na to, abyste se během své návštěvy cítili vítaní. Klikněte zde pro získání kontaktních údajů místní kongregace.

Více způsobů, jak přinést světlo světu