Vítejte

Přibližte se letos o Vánocích Ježíši Kristu tím, že se podíváte na nový krátký film o Jeho narození. #PřinesteSvětloSvětu –zamyslete se nad možnostmi, jak to udělat, a proměňte Vánoce v období naplněné službou. Přidejte se k nám v našem úsilí řídit se Spasitelovým příkladem a sloužit lidem kolem sebe jednomu po druhém – stejně, jak to činil On.

Děťátko Kristus

17:56

Ježíš učil, že Nebeský Otec je nám nablízku, když se na Něho obracíme. Když budujeme svůj vztah s Bohem, můžeme používat Jeho sílu, abychom dokázali překonávat své těžkosti. I vy se můžete vydat na cestu poznávání Boha tím, že budete pěstovat víru, budete činit pokání z hříchů, dáte se pokřtít a přijmete dar Ducha Svatého. Pokračujte na cestě k Bohu tím, že se k Němu budete modlit, budete číst Jeho slovo, chodit na církevní shromáždění, učit se o Ježíšovi a sloužit druhým.