Je to možné díky Němu

1:50

Můžeme si vést lépe a být lepší

Můžeme být lepší

Jak nám může proces pokání pomoci, abychom byli lepší?

Spoléhejme se na Kristovo Usmíření

Jak vám může to, když se budete spoléhat na Kristovo Usmíření, pomoci poznat Spasitele?

Očištěni skrze pokání

Jak můžete být očištěni skrze pokání?

Rodina Fu

Zjistěte, jak můžete sami pro sebe poznat, zda existuje Bůh.

words and things

Kdo je Ježíš Kristus?

Syn Boží

Ježíš Kristus je Prvorozený Boha Otce v duchu a je jediné dítě Boží v těle. Jeho smrtelná matka Maria Ho nosila pod srdcem předtím, než se narodil, a pak Ho během Jeho života na zemi vychovala. O Jeho poslání bylo rozhodnuto ještě předtím, než byl stvořen tento svět.

Učitel

Ježíš byl největší učitel, který kdy žil, a i v dnešní době nás stále učí. Ve věku 12 let byl nalezen v chrámu, jak učí učence. (Viz Lukáš 2:46.) Ti byli Jeho znalostmi ohromeni. Ježíš pak v průběhu svého života pronášel úžasná kázání.

Příklad

Ježíš prožil dokonalý život – bez hříchu – a poskytl nám dokonalý příklad, podle něhož můžeme žít. Všechny náboženské úkony se mají konat v Jeho svatém jménu.

Spasitel

Hebrejská podoba jména Ježíš zní Ješua, což znamená „Spasitel“. Ježíš naplnil svou úlohu Spasitele skrze svou dobrovolnou oběť a Vzkříšení.

Následování Ježíše Krista

Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš je Spasitel světa. Když Ho následujeme, nacházíme v životě větší pokoj a štěstí.

Ježíš Kristus během svého života na zemi učil mnohému, přičemž tím nejdůležitějším byla láska.

Novodobí proroci a apoštolové promlouvají o změně a pokání